Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

Når du opretter dig på DRF Go! beder vi dig om følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, e-mail og ønsket adgangskode. Disse oplysninger skal vi bruge for at kunne oprette din profil og for evt. at kunne matche dine indtastninger med vores eksisterende kundekartotek. Det er derfor vigtigt, at du ikke indtaster ukorrekte oplysninger.

Personlige oplysninger
Dansk Ride Forbund indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for oprettelse af din profil på

DRF Go! Dette være sig stævnetilmelding, kursustilmelding, tilmelding til ponymåling, rytterlicens, konkurrencehesteregistrering osv. Ved oprettelse af profil på DRF Go! accepterer du, at dit navn, registrering af rytterlicens samt kategorisering vil være synlig for alle, ligesom du accepterer, at dine eventuelle stævneresultater må offentliggøres på DRF Go! og DRF Live.

På DRF Go! vil dit navn og rytterstatus fremgå synligt for alle. Din e-mail, adresse, telefonnummer og fødselsdato vil være tilgængelig for alle danske stævnearrangører via Stævnesystemet/DRF Event. Bemærk at disse oplysninger ikke offentliggøres.

Dansk Ride Forbund giver ikke dine indtastede oplysninger videre til tredjemand ud over arrangørerne, der i Dansk Ride Forbunds regi benytter Stævnesystemet/DRF Event. Arrangørerne er forpligtet til ikke at videregive dine personlige oplysninger til tredjemand. 

Resultater
Dansk Ride Forbund forbeholder sig ret til at offentliggøre dine resultater på DRF Go! og på DRF Live.

Adgangskode
Vi anbefaler at du hyppigt skifter din adgangskode på DRF Go!

Betalingsoplysninger
Når du - i forbindelse med køb - afgiver kortoplysninger, sker dette via betalingssystemet ePay som er godkendt af Nets.

Nyhedsbrev
Du accepterer at modtage nyhedsbreve fra Dansk Ride Forbund.
Nyhedsbrevet kan frit afmeldes i enhver sendt nyhedsbrev.

Sletning
Dansk Ride Forbund gemmer dine indtastede oplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du tidligere har haft licens men i en periode ikke betaler denne. Her vil Dansk Ride Forbund gemme dine oplysninger i vores kundekartotek, i tilfælde af at du i fremtiden igen ønsker at tegne licens. På denne måde slipper du for at skulle gennemgå Rytter Klar Parat Start-kurset.

Såfremt du ikke ønsker, at Dansk Ride Forbund skal opbevare dine personoplysninger, når du ikke længere er aktiv, kan du til enhver tid bede Dansk Ride Forbund om at slette dine indtastede oplysninger eks. mail, adresse og telefonnummer. Dog vil dit navn stadig fremgå på resultatlister. Jævnfør Dansk Ride Forbunds Sportsreglement slettes opnåede resultater ikke fra DRF Go! eller DRF Live.

Du har altid mulighed for at afbryde din brugeroprettelse, hvis du ikke ønsker at aflevere de oplysninger, som vi beder om at få. Derudover kan du til hver en tid vælge at slette din profil på DRF Go! Ved sletning af profil på DRF Go! slettes kundeoplysninger ikke i Dansk Ride Forbunds kundekartotek.

Klage
Du er altid velkommen til at skrive til go@rideforbund.dk, hvis du er utilfreds med det, vi udbyder, eller du har brug for hjælp.
Såfremt vi ikke kan løse problemstillingen, er du velkommen til at gå videre med din klage.

Oplysning om klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare, ydelse eller tjeneste, som du har købt hos Dansk Ride Forbund, www.go.rideforbund.dk, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse: go@rideforbund.dk

Du kan også benytte Europa-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Denne portal er relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse go@rideforbund.dk