Distrikter (1)

Distrikt 12 - http://www.distrikt12-drf.dk  
Betalingsadresse
Knud Vase
Rustrupvej 2
8653 Them
21 83 96 66 
Breddeudvalgs formand
Øvrige discipliner
8600 Silkeborg
21486159 
Distriktsformand
Lis Juul
8300 Odder
24425667 
Kasserer
Knud Vase
8653 Them
21 83 96 66 
Klubkonsulent
Charlotte Madsen
8960 Randers SØ
27 20 17 33 
Kursuskontaktperson
Kursus Udvalg Lizza Kejlberg
8600 Silkeborg
86 83 72 50 
Postadresse
Lis Juul
egelunden 12.
8300 Odder
24425667 
Repræsentant i Friluftsrådet
Henny Hove
8660 Skanderborg
86 52 55 02  / 20 73 02 43
Sekretær
Sekretær Ditte B. Sørensen
8300 Odder
21283441 
Stævnekontaktperson
Stævne Udvalg
8600 Silkeborg
23643756 
TD-koordinator
TD-Koordinater Eva Iversholt
8600 Silkeborg
21486159