Distrikter (1)

Distrikt 12 - http://www.distrikt12-drf.dk
Betalingsadresse
Knud Vase
Rustrupvej 2
8653 Them
21 83 96 66
Breddeudvalgs formand
Øvrige discipliner
8600 Silkeborg
21486159
Distriktsformand
Lis Juul
8300 Odder
24425667
Kasserer
Knud Vase
8653 Them
21 83 96 66
Klubkonsulent
Charlotte Madsen
8960 Randers SØ
27 20 17 33
Kursuskontaktperson
Kursus Udvalg Lizza Kejlberg
8600 Silkeborg
86 83 72 50
Postadresse
Lis Juul
egelunden 12.
8300 Odder
24425667
Repræsentant i Friluftsrådet
Henny Hove
8660 Skanderborg
86 52 55 02 / 20 73 02 43
Sekretær
Sekretær Ditte B. Sørensen
8300 Odder
21283441
Stævnekontaktperson
Stævne Udvalg
8600 Silkeborg
23643756
TD-koordinator
TD-Koordinater Eva Iversholt
8600 Silkeborg
21486159