Seden Rideklub (Distrikt D07)

Engløkken 5
5320 Agedrup

http://www.sedenrideklub.dk

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Gitte Fjordbak Janus
Stationsvej 1
5330 Munkebo
51 86 26 12 
Distriktsrepræsentant
Michael Rasmussen
5240 Odense NØ
61 71 80 25 
Formand
Michael Rasmussen
5240 Odense NØ
61 71 80 25 
Kasserer
Gitte Fjordbak Janus
5330 Munkebo
51 86 26 12 
Postadresse
Michael Rasmussen
Krogsløkkeparken 19
5240 Odense NØ
61 71 80 25 
Sekretær
Malene Kremmer Johansen
 
Stævnekontaktperson
Lone Uhrbrand
5320 Agedrup
71 70 04 18 

Medlemmer