Dalby Rideklub

Dalby Rideklub (Distrikt D10)

Dalbyvej 51
6000 Kolding

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Dalby Rideklub
Dalbyvej 51
6000 Kolding
Distriktsrepræsentant
Ulla Hagen
6000 Kolding
21729411
Formand
Ulla Hagen
6000 Kolding
21729411
Kasserer
Malene Abildgaard
6000 Kolding
Postadresse
Dalby Rideklub
Dalbyvej 51
6000 Kolding
Sekretær
Carina Steffensen
6000 Kolding
Stævnekontaktperson
Carina Steffensen
6000 Kolding
26 82 75 13

Medlemmer