Edelgårdens Rideklub

Edelgårdens Rideklub (Distrikt D12)

Voerladegård Klostermøllevej 2
8660 Skanderborg

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Connie Sundorph Madsen
Skovhøjvej 8
8752 Østbirk
75 78 23 85 / 22 98 98 25
Distriktsrepræsentant
Person mangler
Formand
Anny Roed
8660 Skanderborg
75 78 24 48 / 22 95 45 09
Kasserer
Connie Sundorph Madsen
8752 Østbirk
75 78 23 85 / 22 98 98 25
Postadresse
Edelgårdens Rideklub
Voerladegård, Klostermølle 2
8660 Skanderborg
Sekretær
Søren F. Madsen
8752 Østbirk
75 78 23 85 / 22 98 98 25

Medlemmer