Hesselrød Rideklub

Hesselrød Rideklub (Distrikt D02)

Langstrupvej 45
3480 Fredensborg

http://www.hesselrod-rideklub.dk

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Anne-Lise Bartram
Kildeåsen 15
2840 Holte
40 45 43 71
Formand
Bente Mainz
2990 Nivå
20 10 42 37
Kasserer
Anne-Lise Bartram
2840 Holte
40 45 43 71
Postadresse
Bente Mainz
Tjørnen 107
2990 Nivå
20 10 42 37
Sekretær
Helle Lauritsen
3050 Humlebæk
49 16 07 36 / 61 71 93 57
Stævnekontaktperson
Helle Lauritsen
3050 Humlebæk
49 16 07 36 / 61 71 93 57

Medlemmer