Molger Rideklub

Molger Rideklub (Distrikt D10)

Nr.Snedevej 58
8700 Horsens

http://www.molgerrideklub.dk

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Dorthe Henningsen
Leddet 19
8700 Horsens
75 67 34 59
Formand
Christina Edstrand
8740 Brædstrup
Kasserer
Dorthe Henningsen
8700 Horsens
75 67 34 59
Næstformand
Karen Qvortrup Jensen
2950 Vedbæk
Postadresse
Christina Edstrand
Clemens 17
8740 Brædstrup
Sekretær
Karen Qvortrup Jensen
2950 Vedbæk

Medlemmer