Rideklubben Tougaard

Rideklubben Tougaard (Distrikt D11)

Ålborgvej 154
8800 Viborg

http://www.rideklubben-tougaard.dk

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Rideklubben Tougaard
Ålborgvej 154
8800 Viborg
42 25 69 11
Distriktsrepræsentant
Kristina B. Kristensen
8800 Viborg
21645260 / 21645260
Formand
Ole Gordon Christensen
8800 Viborg
42 25 69 11
Kasserer
Janne Storm Seeberg
8830 Tjele
28384941 / 28 38 49 41
Postadresse
Rideklubben Tougaard
Ålborgvej 154
8800 Viborg
42 25 69 11
Sekretær
Vicky B. Jensen
7850 Stoholm Jyll
28 56 90 33
Stævnekontaktperson
Ida Marie Jensen
8830 Tjele
53359482

Medlemmer