Seden Rideklub

Seden Rideklub (Distrikt D07)

Engløkken 5
5320 Agedrup

http://www.sedenrideklub.dk

Certificeringer

Faciliteter

Bestyrelsen


Betalingsadresse
Gitte Fjordbak Janus
Stationsvej 1
5330 Munkebo
51 86 26 12
Distriktsrepræsentant
Tanya Mariager Hansen
5320 Agedrup
Formand
Tanya Mariager Hansen
5320 Agedrup
Kasserer
Gitte Fjordbak Janus
5330 Munkebo
51 86 26 12
Postadresse
Tanya Mariager Hansen

5320 Agedrup
Sekretær
Malene Kremmer Johansen
Stævnekontaktperson
Lone Uhrbrand
5320 Agedrup
71 70 04 18

Medlemmer