aug
2017
Fra 12-08-2017 til 13-08-2017 -
  • Dressur
  • Spring
, Hest/Pony

D-stævne for H/P i dressur/spring m/klubmesterskab (D)

Stævnenummer
Prop00028193

Resultatbehandling færdig

Kongelundens Rideklub (Distrikt )
Tømmerupvej 276
2791 Dragør

Kontakt inden stævnet

Kongelundens rideklub
xxxxxxxx
dstaevne@kongelunden.com

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 12-08-2017

Dressur: LD2-B Ponyer 2014 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LC1-B Ponyer 2014 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LC2-B Ponyer 2014 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LB2-B Ponyer 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

OUT-reglerne/info for klubmesterskabet se under bemærkninger

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Dressur: LA1-B Ponyer (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LD2-B Heste 2014 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LC2-A Heste 2014 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LB2-A Heste 2014 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LA1-A Heste 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: LA2-A Heste (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

OUT-reglerne/info for klubmesterskabet se under bemærkninger

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Dressur: LA4-A Heste (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 85,00 (Efteranm. DKK 120,00 )

Søndag 13-08-2017

Spring: Springning Showklasse - Pony B0 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B4 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B12 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

OUT-reglerne/info for klubmesterskabet se under bemærkninger

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) A (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: Springning Showklasse - Hest B0 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: LD Springning Heste (90 cm) B4 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: LC Springning Heste (100 cm) B4 (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Spring: LB1* Springning Heste (105 cm) B12 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

OUT-reglerne/info for klubmesterskabet se under bemærkninger

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Spring: LA1* Springning Heste (115 cm) A (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

OUT-reglerne

Tilmelding DKK 75,00 (Efteranm. DKK 110,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

Almindelige bestemmelser

-          Stævnet afholdes af Kongelundens Rideklub: Tømmerupvej 276, Ullerup, 2791 Dragør
-          Stævnet er åben for klubber i distrikt 1-5, samt særligt indbudte.
-          KRK hæfter ikke for skader, uheld eller tyveri under stævnet
-          Stævnet afholdes udendørs på grusbane, med opvarmning på 20*60 m grusbane. Springning tillige opvarmning i kollekt
-          I tilfælde af meget dårligt vejr, forbeholder KRK sig ret til at flytte stævnet indendørs.
-          Klasserne afvikles ikke nødvendigvis i numerisk rækkefølge.
-          Der er ingen doteringer, men sløjfer til de placerede.
-          Ingen ekvipager er startberettiget før betaling er modtaget.
-          Ekvipager skal bære stævnenummer.

Dressur

-          Der rides på 2 baner i dressuren. Der opvarmes på 20*60 m grusbane.
-          Dressurklasser med tre eller færre deltagere vil som udgangspunkt blive afholdt, men der rides kun til bedømmelse. Der gives
           en sløjfe ved en pointsum svarende til 60% eller højere. Ved framelding fra en sådan klasse, gives fuldt indskud retur, såfrem
            ekvipagen melder fra inden d. 10. august kl. 18. Klassen vil være tydeligt mærket som sløjfeklasse i programmet på live2.

-          Max. antal starter: 180.

Spring

-          Der rides på den store grusbane, med opvarmning op 20*60 m grusbane, samt i kollekt.
-          Klasser med mindre end 3 deltagere vil blive aflyst.
-          Det er tilladt at starte to gange i klasse 13 og 18. 2. tur tilmeldes i klasse 23 (se GO!) Ved tilmelding i klasse 13, 18 og 23
           angives den ønskede springhøjde i bemærkninger. Hvis der ikke er angivet en højde sættes ekvipagen til at springe mindste
            højde i klasse.
-          Max. antal starter: 250.

Klubmesterskab

Klasse 4,10,16 og 21 er klubmesterskab for KRK-rytter.

-          Klasserne afvikles som ordinære klasser
-          Klubmesterskaberne er åbne for alle der opfylder kravene beskrevet i klubmesterskabsregler.
-          Er ekvipagen udklasset efter OUT-reglerne kan denne stadig deltage i konkurrencen om mesterskabet. Ekvipagen konkurrerer            udelukkende om mesterskabet og kan ikke opnå placering i klassen. Dog er ekvipager der har startet B-stævner eller højere, i
            samme disciplin, i indeværende år udelukket fra at deltage i mesterskabet.
-          Der trækkes lod om startrækkefølgen til mesterskabet.
-          Lodtrækningen finder sted i sekretariatet, på det tidspunkt der er opgivet i information til ryttere. Hvis der ikke møder nogle    
            ryttere op, foretages lodtrækningen elektronisk.
-          Der kan efteranmeldes til mesterskabet frem til en time før lodtrækningen finder sted.
-          Et mesterskab afvikles kun hvis der ved sidste anmeldelsesfrist er mindst 3 ekvipager tilmeldt, ellers aflyses mesterskabet.
-          Der gives rosetter til de tre først placerede i mesterskabet. Dog skal programmet/runden være gennemført.

Øvrige regler for klubmesterskaberne se her

Tilmelding

-          Alle ekvipager skal melde til over DRF GO!
-          I særlige tilfælde, hvor dette ikke er muligt, kan man tilmelde sig på mail. Ved tilmelding pr. mail tillægges der et
           oprettelsesgebyr på 30,- pr. ekvipage.
-          Amagerryttere har førsteprioritet i alle klasser, herefter prioriteres der geografisk.
-          Klubmesterskaberne er åbne for alle der opfylder kravene beskrevet i klubmesterskabsregler.
-          Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 3. august 2017. Alle tilmeldinger modtaget herefter betragtes som efteranmeldelser og
           modtages kun hvis tidsplanen tillader det.

Efteranmeldelse

-          Ved efteranmeldelse betales der forhøjet indskud (se oversigt af klasser) samt et evt. oprettelsesgebyr på 30,-

Framelding

-          Frameldingsfristen for dressur er 2 dage før ekvipagens start kl. 18:00. Dvs. torsdag d. 10. august kl. 18.
-          Frameldingsfristen for spring er dagen før klassens afvikling kl. 18:00. Dvs. lørdag d. 12 august kl. 18.
-          Før stævnet, samt uden for sekretariatets åbningstid, skal framelding ske skriftlig på mail.
-          Under stævnet på telefon 30 72 02 76. Sekretariatets åbningstid er en time før dagens første klasse til 15 min efter dagens
           sidste klasse.
-          Tilbagebetalinger følger reglementet §265.6 og §365.6.

Program

Foreløbig tidsplan samt startlister kan findes på live2 fra søndag d. 6. august om aftenen.

Endelige tidsplaner samt startlister vil være tilgængelige dagen før klassens afvikling efter kl. 19.00.

Andet

Vi henstiller til vores egne medlemmer til at hjælpe enten før stævnet eller under stævnet.

                                                                              Vi ses i Kongelunden