aug
2017
Fra 19-08-2017 til 20-08-2017 -
  • Dressur
, Hest/Pony

HIRK C-Stævne med D-klasser samt Ind. Distriksmesterskab pony (C)

Stævnenummer
Prop00028232

Propositioner godkendt

Himmelev Rideklub (Distrikt )
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

Kontakt inden stævnet

Mia Christensen
25417716
mia@hirk.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 19-08-2017

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: LA1-A Heste 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 250 DKK 2: 200 DKK 3: 150 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA4-A Heste (SVH 2) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 250 DKK 2: 200 DKK 3: 150 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 250 DKK 2: 200 DKK 3: 150 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 250 DKK 2: 200 DKK 3: 150 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 250 DKK 2: 200 DKK 3: 150 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Ekstra tilmeldingsklasse såfremt der skal rides 2 gange I klasse 1 - NB det samme program kan ikke rides 2 gange

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Søndag 20-08-2017

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Prioritering ved venteliste:
Ryttere der skal starte mesterskab har første prioritet
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: LB1-B Ponyer 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
1: 500 DKK 2: 400 DKK 3: 350 DKK 4: 300 DKK 5: 250 DKK
Bemærkninger

se Distriks 3´s regler for deltagelse

Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA1-B Ponyer (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
1: 500 DKK 2: 400 DKK 3: 350 DKK 4: 300 DKK 5: 250 DKK
Bemærkninger

se Distriks 3´s regler for deltagelse

Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA2-B Ponyer (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
1: 500 DKK 2: 400 DKK 3: 350 DKK 4: 300 DKK 5: 250 DKK
Bemærkninger

se Distriks 3´s regler for deltagelse

Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRM12 Ponyer indv. Mesterskab (SVH 6) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Ekstra tilmeldingsklasse såfremt der skal rides 2 gange I klasse 8 - NB det samme program kan ikke rides 2 gange

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

HIRK forbeholder sig ret til at opdele, flytte, sammenlægge og aflyse klasser i det omfang, det er nødvendigt. Placering fordeles da efter opnåede procent.

Opdelingen vil blive offentliggjort senest før stævnestart på dagen.

I tilfælde af 7 eller færre starter i en klasse bortfalder doteringer og der uddeles kun rosetter til placerede ryttere.

HIRK dækker ikke skader på ryttere, heste eller udstyr.

Klasse 1 og 8, er procentklasser og placering udregnes efter opnåede procenter. Anfør ved tilmelding hvilket program der rides.

Betaling - efteranmeldelse og venteliste:

Indbetaling af efteranmeldelsesgebyr skal ske til konto reg.nr. 9309 kontonr.6500008448. I tilfælde af tilmelding via venteliste opkræves almindeligt tilmeldingsgebyr såfremt anmodning om venteliste er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist. Anfør navn og klassenummer ved indbetalingen. Tilmeldingen er kun gældende, hvis indbetaling er sket. Der kan betales med Mobilepay på dagen.

Tilmeldingsfrist er den 12. August 2017. Efteranmeldelser modtages i det omfang programmet tillader og da imod dobbelt indskud. Forespørgsel om mulighed for efteranmeldelse skal ske til staevne@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 19-20. August 2017"

Sidste frist for framelding er d.15. August 2017. Herefter betales indskud ikke tilbage.

Venteliste:

Såfremt tilmelding via DRFGO er lukket for den enkelte klasse, grundet antallet af tilmeldte, vil det være muligt at komme på venteliste. HIRK forbeholder sig retten til at fylde op i andre klasser, såfremt det fastsatte maksimum antal ikke er opfyldt ved anmeldelsesfristensudløb og i det omfang tidsplanen muliggør efter HIRK´s vurdering. Ønsker man at komme på venteliste, send da en mail til staevne@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 19-20. August 2017 - venteliste"

Hver ekvipage må max. starte 2 gange per dag.

Henvendelse før stævnet kan ske til: staevne@hirk.dk start emnefelt i mailen med ” C-stævne 19-20. August 2017”.

Program - starttider

Program med ca. starttider per klasse kan ses på DRF live d. 13. August 2017.

Endelige og individuelle starttider, kan ses på DRF live kl.18 dagen før klasse start.

Der trækkes lod om startrækkefølge for klasse 9, 10 og 11 (Distriksmesterskab D3 individuelt for pony) d.19. August kl.17.30 i rytterstuen på Himmelev Rideklub.

For regler angående deltagelse i Distriksmesterskab individuelt for pony, se Distrikt 3´s hjemmeside.

Stævneafvikling

Tilmelding til start skal ske i sekretariatet senest ½ time før start ifølge programmet. Vaccinationskort skal kunne fremvises på forlangende. Opstaldning kan desværre ikke tilbydes og vi henstiller til, at udefrakommende heste hverken må trækkes gennem stalden eller bruge HIRK´s folde.

Opvarmning: Foregår på vores 20 x 60 m udendørsbane og stævnet (programridning/bedømmelse) afvikles i 20 x 60 m ridehus.

Præmieoverrækkelse: Foregår umiddelbart efter hver klasses afslutning til fods på terrassen ved sekretariatet.

Vi håber at se en masse af jer både som deltagere og tilskuere.

Med venlig hilsen

HIRKs stævneudvalg