maj
2018
Fra 20-05-2018 til 21-05-2018 -
  • Dressur
, Hest/Pony

HIRK C-stævne i dressur m. D-klasser (C)

Stævnenummer
Prop00030241

Aflyst

Himmelev Rideklub (Distrikt )
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

Kontakt inden stævnet

Mia Christensen
25417716
mia@hirk.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Søndag 20-05-2018

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MA1-A Heste (SVH 4) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK 6: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Hest (SVH 0) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Oplys ønsket program ved tilmelding

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Hest (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Oplys ønsket program ved tilmelding

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Hest (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Oplys ønsket program ved tilmelding

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: LA2-A Heste (SVH 1) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Mandag 21-05-2018

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Prix St. George Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA1-A Heste 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA4-A Heste (SVH 2) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRT12 Ponyer holdmesterskab (SVH 6) | Max tilmeldinger 20

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Anfør hvilket program der skal rides ved tilmelding

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Anfør hvilket program der skal rides ved tilmelding

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

~~HIRK forbeholder sig ret til at opdele, flytte, sammenlægge og aflyse klasser i det omfang, det er nødvendigt. Placering fordeles da efter opnåede procent. Opdelingen vil blive offentliggjort senest før stævnestart på dagen.


I tilfælde af 7 eller færre starter i en klasse bortfalder doteringer og der uddeles kun rosetter til placerede ryttere.

HIRK dækker ikke skader på ryttere, heste eller udstyr.

Klasse 3, 4, 5, 13 og 14 er D-klasser og placeringer bliver udregnet efter procent.

Venligst anfør hvilket program der rides i tilmelding.


Betaling - efteranmeldelse og venteliste:

Indbetaling af efteranmeldelsesgebyr skal ske til konto reg.nr. 9309 kontonr.6500008448 eller via mobilepay på selve stævnedagen. I tilfælde af tilmelding via venteliste opkræves almindeligt tilmeldingsgebyr såfremt anmodning om venteliste er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist.

Tilmeldingsfrist er den 12. Maj 2018. Efteranmeldelser modtages i det omfang programmet tillader og da imod dobbelt indskud. Forespørgsel om mulighed for efteranmeldelse skal ske til staevne@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 20-21. Maj"

Sidste frist for framelding er d.16. Maj 2018. Herefter betales indskud ikke tilbage.

Venteliste:

Såfremt tilmelding via DRFGO er lukket for den enkelte klasse, grundet antallet af tilmeldte, vil det være muligt at komme på venteliste. HIRK forbeholder sig retten at fylde op i andre klasser, såfremt det fastsatte maksimum antal ikke er opfyldt ved anmeldelsesfristensudløb og i det omfang tidsplanen muliggør efter HIRK´s vurdering. Ønsker man at komme på venteliste, send da en mail til staevne@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 20-21. Maj 2018 - venteliste"


Hver ekvipage må max. starte 2 gange per dag.

Henvendelse før stævnet kan ske til: staevne@hirk.dk start emnefelt i mailen med ” C-stævne 20-21. Maj 2018”.

Program - starttider

Program med ca. starttider per klasse kan ses på DRF live d. 19. Maj 2018

Endelige og individuelle starttider, kan ses på DRF live kl.19 dagen før klasse start.

Stævneafvikling

Tilmelding til start skal ske i sekretariatet senest ½ time før start ifølge programmet. Vaccinationskort skal kunne fremvises på forlangende. Opstaldning kan desværre ikke tilbydes og vi henstiller til, at udefrakommende heste hverken må trækkes gennem stalden eller bruge HIRK´s folde.

Opvarmning: Foregår på vores 20 x 60 m udendørsbane og stævnet (programridning/bedømmelse) afvikles i 20 x 60 m ridehus.

Præmieoverrækkelse: Foregår umiddelbart efter hver klasses afslutning til fods på terrassen ved sekretariatet.

Vi forventer at klasse 4 og 5, samt klasse 13 og 14 vil ligge sidst på de 2 stævnedage

Vi håber at se en masse af jer både som deltagere og tilskuere.

Med venlig hilsen

HIRKs stævneudvalg