aug
2018
Fra 03-08-2018 til 05-08-2018 -
  • Dressur
, Hest/Pony

HIRK C-stævne i dressur (C)

Stævnenummer
Prop00030242

Dato for resultat d. 09-08-2018

Resultatbehandling færdig

Himmelev Rideklub (Distrikt )
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

Kontakt inden stævnet

Mia Christensen
25417716
mia@hirk.dk

Officials

Dommere
Charlotte Gluud, Janet Wilhjelm, Helle Skjøt, Laura-Adele Nielsen, Rikke Lund, Peter Fischer, Lonni Schulze
Teknisk Delegerede
Anni Busk Sørensen

Klasser

Fredag 03-08-2018

Dressur: LA6-A Ponyer (SVH 5) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRM12 Ponyer indv. Mesterskab (SVH 6) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA1-A Heste 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA2-A Heste (SVH 1) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Lørdag 04-08-2018

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
1: 1
Bemærkninger

Dotering iht regler for Distriktsmesterskab for hest i Distrikt 3. De 15 bedste fra denne klasse går videre til næste dags MB2. Der trækkes lod om startrækkefølgen dagen før klassens start kl 18

Tilmelding DKK 300,00 (Efteranm. DKK 500,00 )

Dressur: MA1-A Heste (SVH 4) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA4-A Heste (SVH 2) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Søndag 05-08-2018

Dressur: Prix St. George Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 250,00 )

Dressur: PRT12 Ponyer holdmesterskab (SVH 6) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 250,00 )

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
1: 1000 DKK 2: 800 DKK 3: 700 DKK 4: 600 DKK
Tilmelding DKK 0,00 (Efteranm. DKK 0,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 10

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

~~HIRK forbeholder sig ret til at opdele, flytte, sammenlægge og aflyse klasser i det omfang, det er nødvendigt. Placering fordeles da efter opnåede procent.

Opdelingen vil blive offentliggjort senest før stævnestart på dagen.

I tilfælde af 7 eller færre starter i en klasse bortfalder doteringer og der uddeles kun rosetter til placerede ryttere - NB! gælder ikke for Distriksmesterskab.

HIRK dækker ikke skader på ryttere, heste eller udstyr.

Klasse 5, 6, 7, 11, 12, 13 og 14 er procentklasser og placering udregnes efter opnåede procenter. Anfør ved tilmelding hvilket program der rides.

Betaling - efteranmeldelse og venteliste:

Indbetaling af efteranmeldelsesgebyr skal ske til konto reg.nr. 9309 kontonr.6500008448. I tilfælde af tilmelding via venteliste opkræves almindeligt tilmeldingsgebyr såfremt anmodning om venteliste er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist. Anfør navn og klassenummer ved indbetalingen. Tilmeldingen er kun gældende, hvis indbetaling er sket. Der kan betales med Mobilepay på dagen.

Tilmeldingsfrist er den 28. Juli 2018. Efteranmeldelser modtages i det omfang programmet tillader og da imod dobbelt indskud. Forespørgsel om mulighed for efteranmeldelse skal ske til staevne@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 3-5. August 2018"

Sidste frist for framelding er d.1. August 2018. Herefter betales indskud ikke tilbage.

Venteliste:

Såfremt tilmelding via DRFGO er lukket for den enkelte klasse, grundet antallet af tilmeldte, vil det være muligt at komme på venteliste. HIRK forbeholder sig retten til at fylde op i andre klasser, såfremt det fastsatte maksimum antal ikke er opfyldt ved anmeldelsesfristensudløb og i det omfang tidsplanen muliggør efter HIRK´s vurdering. Ønsker man at komme på venteliste, send da en mail til staevne@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 3-5. August 2018 - venteliste"

Hver ekvipage må max. starte 2 gange per dag.

Henvendelse før stævnet kan ske til: staevne@hirk.dk eller mia@hirk.dk start emnefelt i mailen med ” C-stævne 3-5. August 2018”.

Program - starttider

Program med ca. starttider per klasse kan ses på DRF live d. 30. Juli 2018.

Endelige og individuelle starttider, kan ses på DRF live kl.18 dagen før klasse start.

Der trækkes lod om startrækkefølge for klasse 1 (Distriksmesterskab D3 individuelt for hest) d.3. August kl.18 i rytterstuen på Himmelev Rideklub.

For regler angående deltagelse i Distriksmesterskab individuelt for hest, se Distrikt 3´s hjemmeside.

Stævneafvikling

Tilmelding til start skal ske i sekretariatet senest ½ time før start ifølge programmet. Vaccinationskort skal kunne fremvises på forlangende. Opstaldning kan desværre ikke tilbydes og vi henstiller til, at udefrakommende heste hverken må trækkes gennem stalden eller bruge HIRK´s folde.

Opvarmning: Foregår på vores 20 x 60 m udendørsbane og stævnet (programridning/bedømmelse) afvikles i 20 x 60 m ridehus.

Præmieoverrækkelse: Foregår umiddelbart efter hver klasses afslutning til fods på terrassen ved sekretariatet.

Vi håber at se en masse af jer både som deltagere og tilskuere.

Med venlig hilsen

HIRKs stævneudvalg