okt
2019
Fra 12-10-2019 til 12-10-2019 -
  • Distance
, Hest/Pony

Rømø Vadehavsridt (B)

Stævnenummer
Prop00033074

Propositioner godkendt

Kontakt inden stævnet

Frits Hahn Atzen
23937516
vadehavsridtromo@hotmail.com

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 12-10-2019

Distance: Distance MA (SVH 4) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Klassen gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte equipager

Tilmelding DKK 750,00 (Efteranm. DKK 100,00 )

Distance: Distance LA (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 550,00 (Efteranm. DKK 100,00 )
Tilmelding DKK 450,00 (Efteranm. DKK 100,00 )

Distance: Distance LC (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Idealtidsklasse: Rytterne rider om placering. Afgøres af hvor præcist rytterne rammer gennemsnitshastigheden 10 km/t.

Tilmelding DKK 300,00 (Efteranm. DKK 100,00 )

Distance: Distance LC (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Clearroundklasse: Alle ryttere rider om gennemførsel. Alle ekvipager som gennemfører præmieres med diplom og roset.

Tilmelding DKK 300,00 (Efteranm. DKK 100,00 )
6. LD - clearround, ca. 14 km, hastighed min, 5 km/t, max. 10 km/t, enkeltstart (E)

Distance: Distance Showklasse (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 200,00 (Efteranm. DKK 100,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

Hjemmeside for ridtet: www.distancesyd.weebly.com

I LD og LC kan 2-3 ryttere starte sammen, hvis dette angives i bemærkningsfeltet ved tilmelding.

1. Stævnet er åbent for ryttere fra alle distrikter og klasserne gennemføres efter DRF´s reglement.

2. Program og startlister kan ses på Equipe samt ridtets hjemmeside senest 6 dage inden stævnet.

3. Rytteren er selv ansvarlig for at være startberettiget i den anmeldte klasse.

4. Klasse 6 – LD er en E-klasse. Denne kræver gyldig vaccination og medlemskab af klub under DRF. Kræver ikke licens.

5. Klasser 4 og 5 – LC CR samt LC IT er en D-klasse. Disse kræver gyldig vaccination, medlemskab af klub under DRF samt rytterlicens (D-licens).

6. Klasser 1 til 3 – MA til LB er pointgivende klasser. Disse kræver gyldig vaccination, medlemskab af klub under DRF, rytterlicens, stævnebog  samt konkurrenceregistrering til ABC-stævner.

7. Klasse 1 – MA gennemføres kun ved minimum 5 tilmeldte equipager inden fristen for framelding udløber.

8. Hvis tilmelding ikke er mulig via DRF Go, kan det efter aftale med klubben ske vha. tilmeldingsblanket fremsendt på mail. Tilmelding vha. mail vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.

9. Efteranmeldelse kan kun ske i det omfang tidsplanen tillader det.

10. Sidste frist for rettidig framelding er d. 9/10 klokken 12:00.

11. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser eller stævnet ved for ringe tilslutning.

13. Ansvarsfraskrivelse: Al færdsel på ruter og stævneplads er på eget ansvar.

15. Overnatning på pladsen er mulig i telt/paddock, dog kun efter aftale med arrangør.

16. Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med stævnet.

17. I forbindelse med dyrlægekontrol undersøges hesten af en dyrlægeuddannet official. Official godkender hesten til videre deltagelse i konkurrence. Såfremt hesten under og/eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke - uanset skadens karakter - gøres ansvarlig/erstatningspligtig. Ved deltagelse i dette stævne accepteres ovenstående.

18. Der vil desværre ikke være en smed til stede under stævnet