jun
2019
Fra 15-06-2019 til 15-06-2019 -
  • Distance
, Hest/Pony

Hippoaden (B)

Stævnenummer
Prop00033096

Propositioner godkendt

Sakskøbing Rideklub (Distrikt )
Kjeldmosegaard Reersø 19
4990 Sakskøbing

Kontakt inden stævnet

Gitte Kjergaard
24642962
info@hippoaden.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 15-06-2019

Distance: Distance MA (SVH 4) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 670,00 (Efteranm. DKK 820,00 )
Tilmelding DKK 630,00 (Efteranm. DKK 780,00 )
Tilmelding DKK 630,00 (Efteranm. DKK 780,00 )
Tilmelding DKK 630,00 (Efteranm. DKK 780,00 )
Tilmelding DKK 440,00 (Efteranm. DKK 590,00 )
6. Distance LD ca 12 km. Enkeltstart. Idealtidsklasse. Idealtid 8 km/t. Min. 5 km/t. Max 12 km/t. (E)

Distance: Distance Showklasse (SVH 0) | Max tilmeldinger 100

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 440,00 (Efteranm. DKK 590,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

Sidste rettidige frameldingsfrist er onsdag den 12. Juni 2019 kl.20:00.

Stævneadresse: Elefantplænen, Knuthenborg Safaripark. Kør efter Damsmosevej 12, Hunseby, 4930 Maribo. Fortsæt ind i Knuthenborg Park.

I klasse 3 afholdes Distriksmesterskab. Distriktsmesterskab er åben for ryttere, der er medlem af en klub i D5. Hver rytter må kun starte et individuelt mesterskab. 

I klasse 4, 5 og 6 kan op til 5 ryttere starte sammen, hvis dette angives TYDELIGT i bemærkningsfeltet ved tilmelding

Bemærk at der er begrænsede antal pladser i klasse 5 og 6. 

Lørdag aften afholdes fællesspisning, se mere på hjemmesiden

Der skal kunne fremvises gyldig vaccinationspapirer på alle heste. 
Der kan forekomme særlige veterinære bestemmelser. Disse vil fremgå af www.hippoaden.dk.

Stævnet er åbent for ryttere fra alle distrikter og klasserne gennemføres efter DRF´s reglement.

Program, kort og startlister kan ses på Equipe senest 6 dage inden stævnet.

Rytteren er selv ansvarlig for at være startberettiget i den anmeldte klasse.

Klasser til og med LC er ikke pointgivende klasser, der ikke kræver konkurrence registrering. Dog kræver det gyldig vaccination og medlemskab af klub under DRF. LC ca. 25 km kræver D-licens eller ABC-licens, der kan indløses via din profil på DRF Go, LD ca. 12 km kræver ingen licens. Der rides for alle ryttere i disse klasser med Dansk Ride Forbunds nummerveste.

Klasser fra LB og opefter er pointgivende. Disse kræver gyldig vaccination, medlemskab af klub under DRF, rytterlicens, konkurrenceregistrering til ABC-stævner og stævnebog. Stævnebogen kan rekvireres gratis i sekretariatet såfremt det er første gang man starter LB. Der rides for alle ryttere med Dansk Rideforbunds nummervest.

Hvis tilmelding ikke er mulig via DRF Go, kan det efter aftale med klubben ske vha. tilmeldingsblanket fremsendt på mail. Tilmelding via mail vil blive pålagt et gebyr på 50 kr. som indbetales sammen med anmeldelsesgebyret på konto: 6525 - 0002000954. Angiv klasse og rytternavn. Tilmelingsblanketten findes her: https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Blanketter.aspx

Efteranmeldelse kan ske i det omfang tidsplanen tillader det. 

Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser eller stævnet ved for ringe tilslutning.

Ansvarsfraskrivelse: Al færdsel på ruter og stævneplads er på eget ansvar.
Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med stævnet.

Der vil være stævnesmed på stævnepladsen.

I forbindelse med dyrlægekontrol undersøges hesten af en dyrlægeuddannet official. Official godkender hesten til videre deltagelse i konkurrence. Såfremt hesten under og/eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke - uanset skadens karakter - gøres ansvarlig/erstatningspligtig. Ved deltagelse i dette stævne accepteres ovenstående.