jun
2019
Fra 08-06-2019 til 10-06-2019 -
  • Dressur
, Hest/Pony

Himmelev Rideklub C-stævne i dressur m. D-klasser (C)

Stævnenummer
Prop00033312

Dato for resultat d. 14-06-2019

Resultatbehandling færdig

Himmelev Rideklub (Distrikt )
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

Kontakt inden stævnet

Mia Christensen
25417716
mia@hirk.dk

Officials

Dommere
Helle Holst, Mia Christensen, Anette Gøbel Villadsen, Christina Just Henriksen, Charlotte Gluud, Laura-Adele Nielsen, Marianne Mortensen

Klasser

Lørdag 08-06-2019

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Anfør venligst hvilket program der rides

Tilmelding DKK 90,00 (Efteranm. DKK 180,00 )

Søndag 09-06-2019

Dressur: MA1-A Heste (SVH 4) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Prix St. George Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA1-A Heste 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA2-A Heste (SVH 1) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Mandag 10-06-2019

Dressur: MB3-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MA2-A Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB1-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA4-A Heste (SVH 2) | Max tilmeldinger 15

Vis detaljer
Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150 6: 150
Tilmelding DKK 150,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

HIRK forbeholder sig ret til at opdele, flytte, sammenlægge og aflyse klasser i det omfang, det er nødvendigt. Placering fordeles da efter opnåede procent.

Opdelingen vil blive offentliggjort senest før stævnestart på dagen.

I tilfælde af 7 eller færre starter i en klasse bortfalder doteringer og der uddeles kun rosetter til placerede ryttere.

HIRK dækker ikke skader på ryttere, heste eller udstyr.

Klasse 1-6 samt klasse er procentklasser og placering udregnes efter opnåede procenter. Anfør ved tilmelding hvilket program der rides.

Betaling - efteranmeldelse og venteliste:

Indbetaling af efteranmeldelsesgebyr skal ske til konto reg.nr. 9309 kontonr.6500008448. I tilfælde af tilmelding via venteliste opkræves almindeligt tilmeldingsgebyr såfremt anmodning om venteliste er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist. Anfør navn og klassenummer ved indbetalingen. Tilmeldingen er kun gældende, hvis indbetaling er sket. Der kan også betales med Mobilepay på dagen.

Tilmeldingsfrist er den 1. Juni 2019. Efteranmeldelser modtages i det omfang programmet tillader og da imod dobbelt indskud. Forespørgsel om mulighed for efteranmeldelse skal ske til mia@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 8-10 Juni 2019"

Sidste frist for framelding er d.4. Juni 2019. Herefter betales indskud ikke tilbage iht DRF´s reglement.

Venteliste:

Såfremt tilmelding via DRFGO er lukket for den enkelte klasse, grundet antallet af tilmeldte, vil det være muligt at komme på venteliste. HIRK forbeholder sig retten til at fylde op i andre klasser, såfremt det fastsatte maksimum antal ikke er opfyldt ved anmeldelsesfristensudløb og i det omfang tidsplanen muliggør efter HIRK´s vurdering. Ønsker man at komme på venteliste, send da en mail til mia@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 8-10. Juni 2019 - venteliste"

Hver ekvipage må max. starte 2 gange per dag.

Henvendelse før stævnet kan ske til: mia@hirk.dk start emnefelt i mailen med ” C-stævne 8-10. Juni 2019”.

Såfremt henvendelsen drejer sig om ændringer (herunder startnummer i klasse, hesteskift, flytning til anden klasse osv), som ikke allerede er oplyst inden sidste tilmeldingsfrist, så opkræves et gebyr på Dkk 50,- per ændring.

I tilfælde af tilmelding sendt på mail til manuel indtastning fra HIRK´s side inden sidste frist på GO, så opkræves der også et gebyr på Dkk 50,-. Dette gebyr gælder ikke efteranmeldelser, da disse i forvejen koster dobbelt startgebyr.

Program - starttider

Program med ca. starttider per klasse kan ses på DRF live d. 2. Juni 2019.

Endelige og individuelle starttider, kan ses på DRF live kl.18 dagen før klassestart.

Stævnestart Lørdag forventes at blive omk kl.10, alt efter antallet af tilmeldte.

Søndag og Mandag forventer vi at starte omk kl.9 - alt efter antallet af tilmeldte.

Stævneafvikling

Tilmelding til start skal ske i sekretariatet senest ½ time før start ifølge programmet. Vaccinationskort skal kunne fremvises på forlangende. Opstaldning kan desværre ikke tilbydes og vi henstiller til, at udefrakommende heste hverken må trækkes gennem stalden eller bruge HIRK´s folde.

Opvarmning: Foregår på vores 20 x 60 m udendørsbane og stævnet (programridning/bedømmelse) afvikles i 20 x 60 m ridehus.

Præmieoverrækkelse: Foregår umiddelbart efter hver klasses afslutning til fods på terrassen ved sekretariatet.

OBS! For ryttere der starter for HIRK skal der ligges minimum en times stævnehjælp per start i løbet af stævnet.

Vi håber at se en masse af jer både som deltagere og tilskuere.

Med venlig hilsen

HIRKs stævneudvalg