nov
2019
Fra 30-11-2019 til 30-11-2019 -
  • Distance
, Hest/Pony

Adventsridtet (B)

Stævnenummer
Prop00033426

Dato for resultat d. 10-12-2019

Resultatbehandling færdig

Kontakt inden stævnet

Karin B Rasmussen
26351157
billeskaer@mail.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 30-11-2019

Distance: Distance MA (SVH 4) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 750,00 (Efteranm. DKK 950,00 )
Tilmelding DKK 650,00 (Efteranm. DKK 850,00 )

Distance: Distance LB (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 550,00 (Efteranm. DKK 750,00 )
Tilmelding DKK 400,00 (Efteranm. DKK 600,00 )
Tilmelding DKK 350,00 (Efteranm. DKK 500,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

Stævneadresse: Billeskær Ridecenter, Møllevej 6, 8420 Knebel.

Der udleveres nummerveste til alle

I LC  skal minimum 2 ryttere starte sammen. Det er tilladt at starte op til 3 sammen. Ønsker man at starte sammen med en bestemt rytter, angives dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding. 

1. Stævnet er åbent for ryttere fra alle distrikter og klasserne gennemføres efter DRF´s reglement. Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med stævnet. 

2. Program, kort og startlister kan ses på klubbens hjemmeside senest 6 dage inden stævnet.

3. Rytteren er selv ansvarlig for at være startberettiget i den anmeldte klasse.

4. Klasse LC kræver gyldig vaccination og medlemskab af klub under DRF. LC klassen kræver D-rytterlicens. Denne rides som clear round, det vil sige, at alle der gennemfører ridtet inden for godkendt tid er lige placerede. Det er tilladt at starte flere sammen, dette skal anføres i tilmeldningen. 

5. Klasser fra LB og opefter er pointgivende. Disse kræver gyldig vaccination, medlemskab af klub under DRF, rytterlicens, konkurrenceregistrering til ABC-stævner og stævnebog. 

6. Hvis tilmelding ikke er mulig via DRF Go, kan det efter aftale med klubben ske vha. tilmeldingsblanket fremsendt på mail. Tilmelding vha. mail vil blive pålagt et gebyr på 50 kr.

7. Efteranmeldelse kan ske i det omfang tidsplanen tillader det.

8. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser eller stævnet ved for ringe tilslutning.

9. Ansvarsfraskrivelse: Al færdsel på ruter og stævneplads er på eget ansvar.

10. Max antal starter er 40 i alt, og pladserne fordeles efter først til mølle princippet.

I forbindelse med dyrlægekontrol undersøges hesten af en dyrlægeuddannet official. Official godkender hesten til videre deltagelse i konkurrence. Såfremt hesten under og/eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke - uanset skadens karakter - gøres ansvarlig/erstatningspligtig. Ved deltagelse i dette stævne accepteres ovenstående