jul
2018
Fra 21-07-2018 til 21-07-2018
  • Distance
  • Hest/Pony

Rom Ridtet 2018 inkl. LB cup (B)

Stævnenummer
Prop00030283
Dato for resultat d. 02-10-2018
Resultatbehandling færdig
Nørremøllevej 19
7620 Lemvig

Kontakt inden stævnet

Inger Skov
22492804
romridtet@gmail.com

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 21-07-2018

Distance: Distance SB (SVH 5) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
1: 450
Tilmelding DKK 900,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Distance: Distance MA (SVH 4) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
1: 350
Tilmelding DKK 700,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Distance: Distance LA (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
1: 300
Tilmelding DKK 600,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Distance: Distance LB (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
1: 250
Tilmelding DKK 500,00 (Efteranm. DKK 200,00 )
Tilmelding DKK 350,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Distance: Distance LC (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Tilmelding DKK 250,00 (Efteranm. DKK 200,00 )
7. Distance LD, 14 km, clear round, enkelstart, hastighed 5 - 10 km/t, 2 - 4 ryttere (E)

Distance: Distance Showklasse (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 250,00 (Efteranm. DKK 100,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

OPSTALDNING


Boks: der henvises til privat opstaldning - yderligere oplysninger på hjemmesiden www.romridtet.dk
 

Opstaldning skal aftales og betales direkte til opstaldningsstedet, kan ikke betales sammen med indskud
 

Indskud er incl. fold – medbring  selv hegnsmateriale. Fold er på stævnepladsen

 
 

ØVRIGE BESTEMMELSER

1.Stævnet er åben for ryttere fra alle distrikter og afholdes efter DRF´s reglement for distanceridning.
2.Alle ryttere i alle klasser skal kunne fremvise gyldigt vaccinationsbevis og kvittering for medlemskab af en klub under DRF.
3.I klasse 1 SB og klasse 2 MA vil der være udsyn af alle heste 2 timer efter sidste hest i mål.

5.Klasse 1-4 er pointgivende klasser, som kræver rytterlicens, hestepas (med hesten registreret som konkurrencehest), samt stævnebog.

Klasse 5 og 6 kræver D-licens og hesten skal registreres på DRF-GO

Klasse 7 kræver ikke licens.
5.Ved lige placering i klasse 1-4 vil præmiefordelingen blive foretaget ved lodtrækning.
6.Alle klasser får udleveret DRF Distances nummerveste.
8.Klasse 6 og 7 rides som clear round, dvs. at alle er ligeplacerede indenfor godkendt tid.
9.I klasse 5-7 er det tilladt, at 2-4 ryttere starter sammen, hvis dette anføres under bemærkninger ved anmeldelse.
10.Rytteren er selv ansvarlig for at være startberettiget i den anmeldte klasse.
11.Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser eller stævnet ved for ringe tilmelding.
12.Klubben hæfter ikke for evt. skader, tyveri eller uheld på heste eller ryttere i forbindelse med ridtet.
13.I forbindelse med dyrlægekontrol undersøges hesten af en dyrlægeuddannet official. Official godkender hesten til videre deltagelse i konkurrencen. Såfremt hesten under og/eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke – uanset skadens karakter – gøres ansvarlig/erstatningspligtig. Ved deltagelse i dette stævne accepteres ovenstående vilkår.
14.Yderligere information vedr. stævnet: Inger Skov, tlf. 22492804 , mail: romridtet@gmail.com

 
 

     STÆVNEADRESSE


Flyvepladsen, Ringkøbingvej 127, 7620 Lemvig
 

 

PROGRAM OG KORT


Kan hentes på www.romridtet.dk  senest 7 dage før stævnet.