nov
2019
Fra 02-11-2019 til 03-11-2019
  • Dressur
  • Spring
  • Hest/Pony

HURKs mesterskabsstævne (E)

Stævnenummer
Prop00034563
Dato for resultat d. 02-01-2020
Resultatbehandling færdig
Hornum-Ulstrup Rideklub (Distrikt D14)
Søttrupvej 14 A
9600 Aars

Kontakt inden stævnet

Grethe Næsby
29902022
hurk@live.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Ingen tilgængelige

Bemærkninger til stævne

Almindelige bestemmelser:

·     Stævnet afholdes indendørs på Søttrupvej 14A, Hornum, 9600 Aars.

·     Vi gør opmærksom på, at dette er et klubstævne KUN for HURKs medlemmer og at vi derfor har ret til at lave specielle klasser, hvilket medfører andre regler end til stævner i andre klubber og distrikter.

·     Da vi til stævnet har brug for en del hjælpere, har vi besluttet at man kun kan starte til stævnet hvis rytter eller familie melder sig som hjælper til stævnet. Dog er holdridning undtaget. Skriv på anmeldelsen, hvad I ønsker at hjælpe med og telefonnummer. Eller skriv, hvad I allerede har skrevet jer på som på vore hjælperlister i cafeteriet.

·     Private heste må starte 4 gange om dagen (i sværhedsgrad 0). Dog kun 2 gange med samme rytter.

·     Rideskoleponyer må efter aftale starte mere end 4 klasser, men ikke starte springning.

·     Ved klubstævner er det ekvipagen (hest og rytter sammen), der bliver udklasset.

·     Udklasningsperioden er indeværende og 2 forrige år. Dvs. at resultater fra 2017, 2018 og 2019 tæller med til udklasning.

·     Alle ponykategorier er slået sammen i klasserne, men de starter som udgangspunkt ikke sammen med hestene. Hvis der kun er en hesteekvipage, vil denne blive tilbudt at starte sammen med ponyerne og omvendt.

·     Vi forbeholder os ret til at aflyse klasser med for få tilmeldte. Det gælder også klubmesterskaberne.

·     I klasser med hjælper er det tilladt at have én person til at hjælpe rytteren på banen. Der er dog ikke tale om en trækker.

·     Indskud pr. klasse: 50 kr.  Efteranmeldelse: 80 kr.

Mesterskabsklasser: for indledende klasse lørdag og finaleklasse søndag: i alt 120 kr. Efteranmeldelse i mesterskabsklasser: i alt 200 kr.

·     Der er få opstaldningsmuligheder. Hjælpere har fortrinsret, kontakt sekretariatet før stævnet. Spiltovet forlades rengjort – ellers pålægges en afgift på 50,- af sekretariatet.

·     Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 24. oktober kl. 18.00 på GO eller i rideklubbens postkasse. Startlisterne vil blive lavet derefter, og senere tilmeldinger betragtes derfor som efteranmeldelser, og der skal betales ekstra indskud.

·     Spørgsmål angående stævnet kan stilles til Grethe: 29902022 eller hurk@live.dk.

·     Der er flotte ærespræmier til alle placerede i cup- og mesterskabsklasserne. Der er sponsorgaver til vinderen i øvrige klasser.

·     Rytteren er til enhver tid selv ansvarlig for sin og hestens startberettigelse. Se OUT i reglementet.

·     Hvor intet andet er anført gælder Distriktsaftalen og DRF’s reglement med rettelser.

·     Cafeteriet er åbent under hele stævnet.

 

Alle kan være med – spørg din ridelærer, hvis du er tvivl om, hvad du kan starte!

 

Regler for Klubmesterskab 2019

Generelle regler for at starte Klubmesterskabet:

Rytteren skal have været medlem af HURK siden 1/7 i indeværende år og må ikke have startet for andre klubber i denne periode (undtaget dog start i evt. holdmesterskab).
Ekvipagen skal være ugentlig trænende siden 1/7 i indeværende år, dog accepteres senere, hvis man lige har købt/tilredet den.
Det er ikke tilladt at låne en pony/hest kun med det formål at starte Klubmesterskabet (tvivlstilfælde afgøres af stævneudvalget).
I finalen om søndagen må man kun starte 1 hest/pony.

 

Man må gerne starte de øvrige klasser under stævnet, selvom ovenstående ikke er opfyldt.

 

Klubmesterskabet rides over 2 dage.
I dressur er det en niveauklasse fra LC1 og opefter. Søndag rides minimum i det højeste program, man indtil sidste frist for tilmelding har startet. Lørdag må der rides et program lavere end højeste program. Samme program må gerne rides begge dage, men skal dog være ens højeste program. Dog er normale OUT-regler gældende. Dog ikke i de højeste klasser.
I springning er det en niveauklasse fra LC og op til MB. Metode B0 lørdag og søndag met. B1 lignende. Man må starte 10 cm lavere lørdag end den klasse, som man indtil sidste frist for tilmelding højest har startet og er startberettiget til ifølge OUT. Der rides * og**. Søndag skal man starte fuld højde. Springene sættes 5 cm. op i omspringning.
Man skal starte både den indledende og finaleklassen for at være med i Klubmesterskabet. Dvs. point fra dressur og fejl fra springning lørdag tæller med i søndagens finaleklasse.
Ingen resultater offentliggøres før søndagens finaleklasser er afviklet. Dvs. der udleveres IKKE kritikker i dressur fra lørdagens klasse før søndag.
Der uddeles IKKE rosetter i lørdagens indledende mesterskabsklasser, men søndag uddeles der store mesterskabsrosetter, ærespræmier, samt dækken og pokal til vinderen samt sponsorgaver til de placerede.
Startrækkefølgen er tilfældig begge dage, dog rides programmæssig rækkefølge i dressur og kategori rækkefølge i spring.
Klubmester i dressur er den ekvipage, der sammenlagt har den højeste procentsum for begge dage. Står 2 ekvipager lige, vinder ekvipagen med flest procent fra søndagens klasse. Er der stadig lighed er det ekvipagen med højest gennemsnit for det samlede indtryk, der er vinderen.
Klubmester i springning er den ekvipage, der sammenlagt har færrest fejl i begge klasser. Ved lighed i fejl er der omspringning, hvor først fejl og derefter tid afgør vinderen.
Indskuddet på 120 kr. (efteranmeldelse 200 kr.) dækker både den indledende klasse lørdag samt finaleklassen søndag. F.eks. for dressur hest klasse 1 og klasse 22. Begge klasser skrives på anmeldelsen.
Vinderen af klubmesterskabet skal efterfølgende år minimum starte den samme hest/pony et program højere om søndagen og spring 5 cm højere.

Regler for CUP-klasserne 2019

Rytteren skal have været medlem af HURK siden 1/7 i indeværende år.

Klassen må kun startes en gang, og samme ekvipage må ikke have tilmeldt sig klubmesterskabet. Hverken i indledende eller finalen.
Man må kun starte 1 hest/pony i klassen.
I dressur er det en niveauklasse i LD1 eller LD2 valgfrit program. Man skal dog være startberettiget ifølge OUT. Vinder er den ekvipage med størst procent. Ved lighed er det den med størst gennemsnit i det samlede indtryk, som vinder. 
I spring er det en niveauklasse for:

Ponyer LE og LD.
Heste er det LF, LE og LD.
Met. B3.
Man skal minimum starte den klasse, som man indtil sidste frist for tilmelding højest har startet og er startberettiget til ifølge OUT. Vinderen er den med færrest fejl og bedste tid.
OUT: 6 nulrunder for hest og 8 nulrunder for pony i pågældende klasse.

Der uddeles rosetter i klassen og sponsorgaver til alle placerede.
Startrækkefølgen er tilfældig, dog rides programmæssig rækkefølge i dressur og kategori rækkefølge i spring.
Indskuddet på 50 kr. (efteranmeldelse 80 kr.) Husk at skrive hvilket program og hvilken højde i spring du ønsker at ride.