feb
2020
Fra 08-02-2020 til 09-02-2020
  • Spring
  • Hest

C-spring for hest (C)

Stævnenummer
Prop00034920
Stævnetermin godkendt
Slangerup-Lynge Rideklub (Distrikt D02)
Slangerup Overdrev 1 A
3550 Slangerup

Kontakt inden stævnet

Line
22550400
hestespring@slr-rideklub.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Ingen tilgængelige

Bemærkninger til stævne

Stævnet afholdes hos Slangerup Lynge Rideklub, Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup.

Stævnet afholdes i 20x60 ridehus og opvarmning i 20x60 ridehus.

Tilmeldelsesfrist fredag d. 02-02-2020.

Kontakt INDEN stævnet: 22550400 eller mail hestespring@slr-rideklub.dk.

Kontakt UNDER stævnet: 22550400 eller mail hestespring@slr-rideklub.dk.

Ved tilmelding på mail/telefon tillægges et administrationsgebyr på kr. 50,-. 

Efteranmeldse foregår på mail: hestespring@slr-rideklub.dk.

DRF's reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført.

Slangerup-Lynge Rideklub hæfter ikke for ulykker og sygdom hos hest, rytter og hestepasser under stævner eller på ud og/eller hjemrejse. Det samme gælder for tyveri. Udeblivelse eller framelding efter frameldelsesfristen, som følge af hændelser klubben ikke er ansvarlig for, medfører ikke refundering af indskuddet.

Foreløbige startlister vil kunne ses på DRF Live fra tirsdag d. 03/02-2020.

I klasser med færre end 15 startende reduceres doteringerne med 30%.

Sekretariatet vil være åbent 1 time før dagens første klasse og lukke snarest efter sidste klasse. Alle doteringer skal afhentes i sekretariatet under stævnet.

Alle klasser afvikles umiddelbart efter hinanden og vi forbeholder os ret til at ændre i tidsplanen for afvikling af de enkelte klasser, samt aflyse klasser med for få starter.

Efteranmeldelser i det omfang tidsplanen tillader det, dog mod forhøjet indskud.

Pas og vaccinationsattest skal forevises på forlangende.

Teknisk Delegerede:

Dommere:

Banebygger:

Vi glæder os til at se jer! :)