okt
2019
Fra 18-10-2019 til 20-10-2019
  • Dressur
  • Hest/Pony

Himmelev Rideklub C-stævne i Dressur m. D-klasser (C)

Stævnenummer
Prop00034940
Dato for resultat d. 28-10-2019
Resultatbehandling færdig
Himmelev Rideklub (Distrikt D03)
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

Kontakt inden stævnet

Mia Christensen
25417716
mia@hirk.dk

Officials

Dommere
Lonni Schulze, Peter Fischer, Helle Skjøt, Mia Christensen, Birgitte Wendelbo Arentoft, Laura-Adele Nielsen
Teknisk Delegerede
Ina Frederiksen

Klasser

Fredag 18-10-2019

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Dressur: Procentklasse Heste (SVH 0) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
0: 0
Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 200,00 )

Lørdag 19-10-2019

Dressur: MB0-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MA1-A Heste (SVH 4) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: Prix St. George Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 20

Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA4-B Ponyer (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA4-B Ponyer (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Søndag 20-10-2019

Dressur: MB3-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: MB1-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 20

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: PRT12 Ponyer holdmesterskab (SVH 6) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA1-A Heste 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 2: 250 3: 200 4: 150 5: 150
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Dressur: LA2-A Heste (SVH 1) | Max tilmeldinger 15

Præmier:
1: 300 DKK 2: 250 DKK 3: 200 DKK 4: 150 DKK 5: 150 DKK
Tilmelding DKK 160,00 (Efteranm. DKK 300,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

HIRK forbeholder sig ret til at opdele, flytte, sammenlægge og aflyse klasser i det omfang, det er nødvendigt. Placering fordeles da efter opnåede procent. Opdelingen vil blive offentliggjort senest før stævnestart på dagen.

I tilfælde af 7 eller færre starter i en klasse bortfalder doteringer og der uddeles kun rosetter til placerede ryttere.

HIRK dækker ikke skader på ryttere, heste eller udstyr.

Klasse 1 - 6 er D-klasser og placeringer bliver udregnet efter procent.

Venligst anfør hvilket program der rides i tilmelding.


Betaling - efteranmeldelse og venteliste:

Indbetaling af efteranmeldelsesgebyr skal ske til konto reg.nr. 9309 kontonr.6500008448 eller via mobilepay på selve stævnedagen. I tilfælde af tilmelding via venteliste opkræves almindeligt tilmeldingsgebyr såfremt anmodning om venteliste er modtaget inden sidste tilmeldingsfrist.

Der opkræves et ekspeditionsgebyr for tilmelding til stævnet uden om DRF GO! på Dkk 50,-, dette gælder dog ikke venteliste samt efteranmeldelser til dobbeltindskud.

Tilmeldingsfrist er den 12. Oktober 2019. Efteranmeldelser modtages i det omfang programmet tillader og da imod dobbelt indskud. Forespørgsel om mulighed for efteranmeldelse skal ske til mia@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 18 - 20 Oktober"

Sidste frist for framelding er d.15. Oktober 2019. Herefter tilbagebetales intet iht DRF´s reglement.

Venteliste:

Såfremt tilmelding via DRFGO er lukket for den enkelte klasse, grundet antallet af tilmeldte, vil det være muligt at komme på venteliste. HIRK forbeholder sig retten at fylde op i andre klasser, såfremt det fastsatte maksimum antal ikke er opfyldt ved anmeldelsesfristensudløb og i det omfang tidsplanen muliggør efter HIRK´s vurdering. Ønsker man at komme på venteliste, send da en mail til mia@hirk.dk. Anfør i emnefelt "C-stævne 18 - 20. Oktober 2019 - venteliste"


Hver ekvipage må max. starte 2 gange per dag.

Henvendelse før stævnet kan ske til: mia@hirk.dk start emnefelt i mailen med ” C-stævne 18 - 20. 2019”.

Program - starttider

Program med ca. starttider per klasse kan ses på DRF live d. 14. oktober 2019

Endelige og individuelle starttider, kan ses på DRF live kl.20 dagen før klasse start.

Stævneafvikling

Tilmelding til start skal ske i sekretariatet senest ½ time før start ifølge programmet. Vaccinationskort skal kunne fremvises på forlangende. Opstaldning kan desværre ikke tilbydes og vi henstiller til, at udefrakommende heste hverken må trækkes gennem stalden eller bruge HIRK´s folde.

Opvarmning: Foregår på vores 20 x 60 m udendørsbane og stævnet (programridning/bedømmelse) afvikles i 20 x 60 m ridehus.

Præmieoverrækkelse: Foregår umiddelbart efter hver klasses afslutning til fods på terrassen ved sekretariatet.

Vi håber at se en masse af jer både som deltagere og tilskuere.

TD: Pernille Winzentsen

Med venlig hilsen

HIRKs stævneudvalg