sep
2019
Fra 28-09-2019 til 28-09-2019
  • Dressur
  • Pony

Ungchampionater & Medaljeridning for New Forest ponyer (R)

Stævnenummer
Prop00034952
Dato for resultat d. 07-10-2019
Resultatbehandling færdig
Bærsholmvej 28
7800 Skive

Kontakt inden stævnet

Lotte Dahlin
28738676
lott3433@stevnsskolerne.dk

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Lørdag 28-09-2019

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Underklasser:
LD1-B Ponyer 2014, LD2-B Ponyer 2014
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Åben for ryttere født i 2009 eller senere. Udklasning efter DRF's OUT-regler. Trækker og el. opråber tilladt.

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Underklasser:
LD1-B Ponyer 2014, LD2-B Ponyer 2014
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Åben for ryttere født i 2006 eller senere. Udklasning efter DRF's OUT-regler. Opråber tilladt.

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Underklasser:
LD1-B Ponyer 2014, LD2-B Ponyer 2014
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Udklasning efter DRF's OUT-regler.

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Underklasser:
LC1-B Ponyer 2014, LC2-B Ponyer 2014, LC3-B Ponyer 2014
Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Udklasning efter DRF's OUT-regler.

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Dressur: LB2-B Ponyer 2014 (SVH 1) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Medalje & Roset opnås ved min. 65%. Se alm bestemmelser pkt. 20+21.

Tilmelding DKK 200,00 (Efteranm. DKK 350,00 )

Dressur: LA2-B Ponyer (SVH 2) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Medalje & Roset opnås ved min. 65%. Se alm bestemmelser pkt. 20+21.

Tilmelding DKK 200,00 (Efteranm. DKK 350,00 )

Dressur: LA4-B Ponyer (SVH 3) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Medalje & Roset opnås ved min. 65%. Se alm bestemmelser pkt. 20+21.

Tilmelding DKK 200,00 (Efteranm. DKK 350,00 )

Dressur: PRI12 Ponyer Indledende (SVH 5) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Medalje & Roset opnås ved min. 65%. Se alm bestemmelser pkt. 20+21.

Tilmelding DKK 200,00 (Efteranm. DKK 350,00 )

Dressur: PRM12 Ponyer indv. Mesterskab (SVH 6) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Medalje & Roset opnås ved min. 65%. Se alm bestemmelser pkt. 20+21.

Tilmelding DKK 200,00 (Efteranm. DKK 350,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Se alm bestemmelser pkt. 15 & 19a+19b

Tilmelding DKK 250,00 (Efteranm. DKK 400,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Se alm bestemmelser pkt. 16 & 19a+19b

Tilmelding DKK 250,00 (Efteranm. DKK 400,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Se alm bestemmelser pkt. 17 & 19a+19b

Tilmelding DKK 250,00 (Efteranm. DKK 400,00 )

Dressur: Dressur Showklasse - Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0 DKK
Bemærkninger

Se alm bestemmelser pkt. 18 & 19a+19b

Tilmelding DKK 250,00 (Efteranm. DKK 400,00 )

Dressur: Procentklasse Pony (SVH 0) | Max tilmeldinger 999

Præmier:
0: 0
Bemærkninger

Fri kür. Rid på det niveau du er nået til og sæt musik til dit program. Ridetid (fra indridningsparaden) 4.30-5.00 min. Der kan rides LD, LC, LB, LA, LA6 og Pony kür. Se alm bestemmelser pkt 22

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 150,00 )

Ydelser

Lørdag 28-09-2019

14. Opstaldning (E)

ServiceDax: Equipe - Ydelse 1 () | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Bemærkninger

Se alm. bestemmelser pkt. 14

Tilmelding DKK 300,00 (Efteranm. DKK 300,00 )
15. Gæste medlemsskab Avlsforeningen for New Forest ponyer i DK (E)

ServiceDax: Equipe - Ydelse 2 () | Max tilmeldinger 999

Vis detaljer
Bemærkninger

Se alm. bestemmelser pkt. 3

Tilmelding DKK 100,00 (Efteranm. DKK 100,00 )

Bemærkninger til stævne

Almindelige Bestemmelser

1. Afholdelse: Stævnet afholdes på Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

2. Åbent for: Stævnet er åbent for alle New Forest ponyer med EU godkendt stambog.

3. Medlemsskab: Rytter eller ejer af enhver deltagende pony skal være medlem af Avlsforeningen for New Forest ponyer i DK (Gæstemedlemsskab kan tilkøbes for 100,- Se ydelser) og rytter skal være medlem af en klub under DRF ELLER af Avlsforeningen for New Forest ponyer i DK.

4. Point: Stævnet er ikke pointgivende i forhold til DRF - men er pointgivende i forhold til New Forest rosetten. 

5. Reglement: Hvor intet andet er anført er DRF's reglement med seneste rettelser gældende.

6. Alder: Der er ikke aldersbegrænsning for ryttere.

7. Stævnearrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse klasser med for få startende samt flytte, sammenlægge eller opdele klasser.

8. Skader: Stævnearrangørerne påtager sig intet ansvar for skader, som måtte opstå på ponyer, ryttere og publikum.

9. Tvivlsspørgsmål afgøres af stævneledelsen

10. Pisk og sporer: Der rides i alle klasser efter DRF's ponyreglement hvad angår pisk og sporer. Enhver form for misbrug af pisk og/el sporer vil medføre diskvalifikation.

11. Antal starter: Hver pony må starte 2 klasser pr dag. Dog er klasse 1 undtaget denne regel og tæller derfor ikke som en klasse.

12. Efteranmeldelser: Modtages i det omfang tidsplanen tillader det.

13. Framelding: Sidste frist for framelding er 24/9-2019.

14. Opstaldning: Der tilbydes opstaldning i begrænset omfang til kr. 300,-. Ponyens hestepas afleveres ved ankomst og afleveres når boksen er muget ud på tilfredsstillende vis.

15. 4 års dressurchampionat afvikles i en gangartsklasse, hvor der rides i skridt, trav og galop efter dommernes anvisning. Der gives karakterer fra 0-10 for hver gangart, samt for ridelighed/manerer og kapacitet. Der skal opnås et gennemsnit på minimum 7.0 for at få påført ”R” til NF nummeret. Der rides i hold på 2-3 ad gangen.

16. 5 års dressurchampionat rides i en LB1A (bane A). Der udfyldes ikke en almindelig kritik, men gives karakterer som i 4 års championatet. Der skal opnås et gennemsnit på minimum 7.0 for at få påført ”R” til NF nummeret.

17. 6 års dressurchampionat rides i en LA2A (bane A). Der udfyldes ikke en almindelig kritik, men gives karakterer som i 4 års championatet. Der skal opnås et gennemsnit på minimum 7.0 for at få påført ”R” til NF nummeret.

18. 7 års og ældre dressurchampionat rides i en FEI 5 års (indledende) for heste (bane A). Der udfyldes ikke en almindelig kritik, men gives karakterer som i 4 års championatet. Der skal opnås et gennemsnit på minimum 7.0 for at få påført ”R” til NF nummeret.

19.a. Placering i ungchampionaterne opnås kun hvis den/de placerede har opnået "R" dvs. et gennemsnit på 7,0 i dressur.

19.b. Ligeplacering i ungchampionater: Ekvipagen med flest point i kapacitet vil være bedst placeret. Ved fortsat ligeplacering vil ekvipagen med flest point i ridelighed være bedst placeret. Derefter er ekvipagerne ligeplacerede

20. Medaljeridning: Der rides udelukkende om medalje. Alle som opnår de stillede krav modtager medalje af den givne karat, samt en rosette. Medaljerne skal erhverves i rækkefølge. Ponyen skal erhverve bronze før sølv og så fremdeles. Det er tilladt at erhverve sig flere medaljer af samme karat. Medalje i dressur opnås, hvis man rider min. 65 %.

21. Dispensation medaljeridning: Dispensation til at ride om en højere karat end den,man ifølge ovenstående, er berettiget til, kan opnås, efter ansøgning, hvis ponyen har kvalifikationerne til dette. Henvendelse herom til lott3433@stevnsskolerne.dk

22. Fri kür: Der rides på det niveau man er nået til. Man laver selv sit program og tilføjer musik hertil indenfor den givne sværhedsgrad. Ridetid (fra indridningsparaden) 4.30-5.00 min. Obligatoriske øvelser i LD, LC og LB niveau kan rekvireres på lott3433@stevnsskolerne.dk - obligatoriske øvelser til LA, LA6 samt pony kür findes på DRF's hjemmeside under dressurprogrammer.

23. En ekvipage må kun starte i samme eller i to på hinanden følgende sværhedsgrader.

24. Henvendelse før stævnet: Skal ske til Lotte Dahlin på mail: lott3433@stevnsskolerne.dk eller pr. tlf.: 28738676

25. Max antal starter: 100