jun
2020
Fra 27-06-2020 til 28-06-2020
  • Dressur
  • Hest/Pony

GRRK Udendørs D-stævne (D)

Stævnenummer
Prop00036728
Aflyst
Grindsted Rideklub (Distrikt D09)
Hedemarken 28
7200 Grindsted

Kontakt inden stævnet

Carina Frøjk
28705858
dressur.grrk@gmail.com

Officials

Officials ikke angivet

Klasser

Ingen tilgængelige

Bemærkninger til stævne

ALMINDELIGE BESTEMMELSER:
Stævnet afholdes udendørs på adressen: Grindsted Rideklub, Hedemarken, 7200 Grindsted

Seneste anmeldelsesfrist: fredag d. 19. juni 2020.

Først til mølle – max 96 pony og 96 heste starter pr. dag. Derefter oprettelse venteliste. Ønsker man at komme på venteliste skal der sendes en mail med information til: dressur.grrk@gmail.com

Tilmeldinger via DRF GO har første prioritet.
Ved tilmelding på mail påføres administrationsgebyr på 50 kr. pr. ekvipage. (Husk at påføre navn og klassenummer)

Det er tilladt at starte 2 forskellige programmer i samme procentklasse, med mulighed for 2 placeringer.

Vi forbeholder os ret til at ændre, sammenlægge eller aflyse klasser ved for få tilmeldinger og klasserne afvikles ikke nødvendigvis i den rækkefølge de står i.

Efteranmeldelse: Modtages i det omfang tidsplanen tillader det. Al efteranmeldelse skal ske via GO! dog med kontakt til GRRK inden efteranmeldelse. Tilmelding er først gyldig, når betaling har fundet sted.

Seneste framelding: onsdag d. 24. juni 2020. Frameldelse efter denne dato refunderes intet uanset årsag. Framelding efter sidste anmeldelsesfrist til sidste frameldelsesfrist refunderes 50%.

Stævne mail: dressur.grrk@gmail.com
Kontaktperson: Carina Frøjk – mobil nr.: 2870 5858
Telefonsvarer aflyttes ikke - hverken før eller under stævnet.

Opvarmning: udendørs. Ved dårligt vejr er det muligt at opvarme i hal 2. Dog hvor pony og hest opvarmer sammen.

Opstaldning: Bokse udlejes i meget begrænset omfang på timebasis – kr. 100,00 pr. time.

Parkering: Se skiltning. Der er gode parkeringsforhold.

Præmieoverrækkelse: Umiddelbart efter klassens afslutning i reglementeret påklædning i cafeteriaet.

Tidsplan: Foreløbige startlister kan ses på DRF LIVE. Endelige startlister kan ses på DRF LIVE dagen før klassen afvikles efter kl. 20.00. Rytterne skal selv holde sig orienteret.

DRF reglement og OUT regler er gældende

GRRK hæfter ikke for uheld/tyveri/skader, der måtte opstå i forbindelse med stævnet.

Vacc. og ID-bevis: Skal kunne forevises på forlangende.

Vi glæder os til at byde en masse dygtige ekvipager velkommen på GRRK :-)