sep
2020
Fra 27-09-2020 til 27-09-2020
  • Dressur
  • Hest

Himmelev Rideklubs endags-landsstævne for heste (B)

Stævnenummer
Prop00037162
Dato for resultat d. 06-10-2020
Resultatbehandling færdig
Mulighed for efteranmeldelser
(Start ikke garanteret - kontakt stævnearrangør INDEN tilmelding)
Himmelev Rideklub (Distrikt D03)
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

Kontakt inden stævnet

Mia Christensen
25417716
mia@hirk.dk

Officials

Dommere
Susanne Vennike, Gunilla Nyman, Gudrun Sjørslev
Teknisk Delegerede
Bibi Hollenberg

Klasser

Søndag 27-09-2020

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 99

Præmier:
Tilmelding DKK 0,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Dressur: MA1-A Heste (SVH 4) | Max tilmeldinger 99

Præmier:
Tilmelding DKK 0,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Dressur: Prix St. George Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 99

Præmier:
Tilmelding DKK 0,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Dressur: Intermediare 1 heste 2015 (SVH 6) | Max tilmeldinger 99

Præmier:
Tilmelding DKK 0,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Søndag 27-09-2020

Dressur: MB2-A Heste (SVH 3) | Max tilmeldinger 24

Præmier:
1: 700 DKK 2: 500 DKK 3: 400 DKK 4: 350 DKK 5: 350 DKK 6: 350 DKK
Tilmelding DKK 350,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Dressur: MA1-A Heste (SVH 4) | Max tilmeldinger 20

Præmier:
1: 700 2: 500 3: 400 4: 350 5: 350 6: 350
Tilmelding DKK 350,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Dressur: Prix St. George Heste (SVH 5) | Max tilmeldinger 20

Præmier:
1: 700 DKK 2: 500 DKK 3: 400 DKK 4: 350 DKK 5: 350 DKK 6: 350 DKK
Tilmelding DKK 350,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Dressur: Intermediare 1 heste 2015 (SVH 6) | Max tilmeldinger 12

Præmier:
1: 700 DKK 2: 500 DKK 3: 400 DKK 4: 350 DKK 5: 350 DKK 6: 350 DKK
Tilmelding DKK 350,00 (Efteranm. DKK 700,00 )

Ydelser

Bemærkninger til stævne

Velkommen til stævne i Himmelev Rideklub

HIRK forbeholder sig ret til at opdele, flytte, sammenlægge og aflyse klasser i det omfang, det er nødvendigt. Placering fordeles da efter opnåede procent. Opdelingen vil blive offentliggjort senest før stævnestart på dagen.

HIRK dækker ikke skader på ryttere, heste eller udstyr.

Betaling - efteranmeldelse og venteliste:

Tilmeldingsfrist er den 19. September 2020. Efteranmeldelser modtages i det omfang programmet tillader og da imod dobbelt indskud. Forespørgsel om mulighed for efteranmeldelse skal ske til mia@hirk.dk. Anfør i emnefelt "B-stævne 27. September"

Sidste frist for framelding er d.23. September 2020. Herefter tilbagebetales intet iht DRF´s reglement.

Max antal starter 90

Såfremt tilmelding via DRFGO er lukket for den enkelte klasse, grundet antallet af tilmeldte, vil det være muligt at komme på venteliste. HIRK forbeholder sig retten at fylde op i andre klasser, såfremt det fastsatte maksimum antal ikke er opfyldt ved anmeldelsesfristensudløb og i det omfang tidsplanen muliggør efter HIRK´s vurdering. Ønsker man at komme på venteliste, send da en mail til mia@hirk.dk. Anfør i emnefelt "B-stævne 27. September - venteliste"

Henvendelse før stævnet kan ske til: mia@hirk.dk start emnefelt i mailen med ”B-stævne 27. September”.

Program - starttider

Program med ca. starttider per klasse kan ses på DRF live d.21. September 2020

Endelige og individuelle starttider, kan ses på DRF live kl.20 dagen før klasse start.

Stævneafvikling

Vaccination skal kunne fremvises ved forlangende.

Opstaldning kan i begrænset omfang tilbydes.

Vi henstiller til, at udefrakommende heste hverken må trækkes gennem stalden eller bruge HIRK´s folde.

Opvarmning: Foregår på vores 2  20 x 60 m udendørsbaner og stævnet (programridning/bedømmelse) afvikles i 20 x 60 m ridehus.

Præmieoverrækkelse: Foregår umiddelbart efter hver klasses afslutning til fods på terrassen ved sekretariatet.

Vi henstiller til at ryttere samt publikummer retter sig efter de af myndighederne oplyste henstillinger samt regler i forhold til COVID-19 virus.

Teknisk Delegeret: Bibi Hollenberg

 

Med venlig hilsen

HIRKs stævneudvalg