maj
2020
Fra 16-05-2020 til 16-05-2020
  • Distance
  • Hest/Pony

Genforenings-ridtet (B)

Stævnenummer
Prop00035473
Anmeldelsesfrist d. 08-05-2020 00:00:00
Stævnetermin godkendt
Padborg Rideclub (Distrikt D08)
Skyttehusvej 10
6330 Padborg

Kontakt inden stævnet

Helle Vistisen
93892818
diversedistance@gmail.com

Klasser

Ingen tilgængelige

Bemærkninger til stævne

Stævneplads : Skyttehusvej 10, 6330 Padborg

Der modtages maksimum 40 anmeldte til start efter først til mølle princippet. 

Man kan søge dispensation ved stævnets TD’er til at ride med egen vest. I dette tilfælde skal rytteren selv medbringe tydelige numre til brug i vesten.

Alle andre rider i Dansk Rideforbunds nummerveste, som udleveres på stævnepladsen.

I LC er det tilladt at starte op til 4 sammen. Ønsker man at starte sammen med en bestemt rytter, angives dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding.

Stævnet er åbent for alle ryttere fra alle distrikter og klasserne gennemføres efter DRF's reglement.

Program, kort og startlister kan ses på klubbens hjemmeside senest 6 dage før stævnet.

Rytteren er selv ansvarlig for at være startberettiget i den anmeldte klasse.

Efteranmeldelse kan ske i det omfang tidsplanen tillader det.

Klubben forbeholder sig ret til at aflyse stævnet ved for ringe tilslutning.

Ansvarsfraskrivelse: Al færdsel på ruter og stævneplads er på eget ansvar.
Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med stævnet.

I forbindelse med dyrlægekontrol undersøges hesten af en dyrlægeuddannet official.  Official godkender hesten til videre deltagelse i konkurrencen.  Såfremt hesten under og/eller efter konkurrencen konstateres skadet, kan official ikke - uanset skadens karakter - gøres ansvarlig/erstatningspligtig.